Onze kring werd in 1971 opgericht.

Het tijdschrift "Heidebloemke" bouwde verder op de blad van de Genker studentenbond dat reeds in de jaren dertig onder impuls van E.H. Albert Remans een heemkundige strekking had.