De vereniging is in het kader van het openstellen van haar archief voor het publiek overgegaan tot digitalisering ervan.

Via de beeldbank kan je door het invullen van één of meerdere velden zoeken naar welbepaalde foto's. Personen de om een of andere wensen dat een welbepaalde foto niet meer wordt opgenomen in de databank omwille van privacyredenen of andere, gelieve dan een met redenen omkleed verzoek schriftelijk over te maken aan de vereniging.

Klik voor de beeldbank: Beeldbank