Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

bidprDe vereniging heeft de laatste jaren haar collectie doodsprentjes (bidprentjes) uitgebreid met voornamelijk personen die hetzij geboren zijn in Genk (Genck), er overleden zijn, of woonachtig waren. Doodsprentjes zijn bedreigd. Meestal wordt bij het overlijden van een familielid en bij gebreke aan interesse de voorraad doodsprentjes vakkundig opgeruimd.
De vereniging wil voorkomen dat dit verloren gaat en legt daarom een collectie voor het nageslacht aan van deze doodsprentjes.
Wij doen een oproep aan iedereen de doodsprentjes te schenken aan de vereniging.
Al deze prentjes zijn opgenomen in een databank welke je kan raadplegen.
Wens je een kopie te ontvangen of eventueel een origineel (indien dit in meerdere exemplaren voorradig is) kan je steeds met de vereniging contact nemen.
Klik hier voor de databank

schreursmariaDe vereniging Heidebloemke bezit een uitgebreide verzameling aan doodsbrieven (ongeveer 3.500 stuks) van personen die in Genk geboren, gestorven of woonachtig waren.
Voor de doodsbrieven bestaat geen catalogus, ze zijn alfabetisch geklasseerd en kunnen geraadpleegd worden in de lokalen van de vereniging in de stadsblibliotheek.
Het volstaat om aan de aanwezige verantwoordelijke de naam van de gezochte overledene te melden om te zien indien deze al dan niet aanwezig is.
Er zal binnen onafzienbare tijd een catalogus opgesteld worden die via deze weg kan geraadpleegd worden.

 

trouwringenRobert Croes heeft in samenwerking met Mathieu Kunnen getracht om een overzicht te maken van alle huwelijken (akten burgerlijke stand) die zich voltrokken hebben in de provincie Limburg.
De huwelijken welke plaatsgevonden hebben in Genk werden uit dit overzicht gedistileerd en kan je hier raadplegen.
Het zijn allen pdf-bestanden die je kan downloaden, afdrukken... Het is wel vereist dat er een pdf-lezer in geïnstalleerd op je systeem. Je kan dit gratis downloaden bij Adobe (Acrobat Reader) of Foxit Reader.

De familienamen zijn alfabetisch gerangschikt.

A t.e.m. B C t.e.m. D E t.e.m. G H t.e.m. I J t.e.m. L M t.e.m. N O t.e.m. Q R t.e.m.S T t.e.m. U V t.e.m. W
notakteEre-notaris Luc Van den Hove, destijds gevestigd te Genk, Molenstraat, was notaris in Genk in de periode 1965-2004. Hij volgde zijn vader, Joseph Van den Hove, op die notaris was gedurende de periode 1926-1965.
Bij het einde van zijn carrière als notaris (wegens het bereiken van de maximum leeftijd) en de voorziene afbraak van de kantoorgebouwen in de Molenstraat, stelde hij een aantal oude notariële akten en affiches van openbare veilingen ter beschikking van de vereniging.
Personen die een kopie van een akte wensen te bekomen kunnen zich steeds wenden tot de vereniging.
Klik hier voor het overzicht