Heidebloemke

Geschied- en heemkundige kring van Genk

vergaderzaalLeden en personen welke een toelating hebben verkregen van de vereniging kunnen gebruik maken van de vergader- en leeszaal van de vereniging onder de volgende voorwaarden:

Openingsuren

Voor raadpleging van de collectie kan u terecht bij het HEIDEBLOEMKE tijdens de openingsuren of op afspraak. Tussen 12u00 en 13u30 is GEEN raadpleging mogelijk.
De raadpleging is gratis voor leden (dit zijn abonnees op het tijdschrift Het Heidebloemke). Anderen dienen een éénmalige vergoeding te betalen van 5,00 euro per dag. Iedere dag wordt volledig aangerekend
Voor een raadpleging is een voorafgaande afspraak ALTIJD verplicht.

Inschrijving voor raadpleging

Vooraleer je kan overgaan tot raadpleging van foto's, documenten, archiefstukken... dien je VOORAFGAANDELIJK een aanvraag te doen. Hierin omschrijf je je onderzoeksonderwerp, liefst heel concreet. Deze gegevens stellen ons in staat je zo goed mogelijk te helpen.
Eenmaal de aanvraag doorgezonden ben je ingeschreven. Je verbindt er zich dan toe een aantal afspraken na te komen.

Raadpleging

De bibliotheekcollectie is vrij toegankelijk, d.w.z. dat je de publicaties zonder verdere formaliteiten kan inzien. Zij bevindt zich in de publieke ruimte op de 2de verdieping en kan steeds geraadpleegd worden tijden de openingsuren van de bibliotheek. De aanwezige boeken en tijdschriften kunnen echter niet ontleend worden.
Voor raadpleging andere stukken (fotoalbums, archiefstukken, krantenknipsels...) kan je best vooraf contact nemen.
Voor raadpleging van deze stukken vul je op VOORHAND u een verzoek in, waarop je enkel de nodige gegevens dient te noteren. HEIDEBLOEMKE zorgt dan dat de gevraagde stukken ter beschikking zijn binnen een termijn van één tot twee weken. Je wordt in kennis gesteld via mail wanneer de gevraagde stukken ter beschikking zijn.

Reproducties

HEIDEBLOEMKE tracht op zo goed mogelijke wijze het aanwezig archief te conserveren. Vandaar dat reproductie (kopie's, foto's...) slechts in beperkte mate wordt toegestaan.
In het algemeen gelden voor reproducties dezelfde beperkende modaliteiten als voor de raadpleging. Bij elke aanvraag, ook van materiaal, moet je de goedkeuring vragen aan de aanwezige verantwoordelijke van het HEIDEBLOEMKE, die het recht heeft reproductie te weigeren. Hij of zij hoeft hiervoor geen verantwoording te geven.
Je kan de repro's bestellen in de leeszaal aan de geldende tarieven. Reproducties van foto's worden afgeleverd binnen de 14 dagen.
De kosten van de aangevraagde reproducties dienen voorafgaandelijk te worden vereffend.
De wetgeving inzake het auteursrecht moet worden nageleefd, ook bij reproductie van audiovisuele documentatie.
HEIDEBLOEMKE is niet aansprakelijk voor overtredingen van de bepalingen opgenomen in de betreffende wetgeving.