Vanaf 2021 zal er géén tijdschrift meer worden uitgegeven.

Je kan echter wel de de inhoudstafels van de diverse jaargangen van "Heidebloemke" raadplegen.

Klik op de desbetreffende jaargang om de inhoudstafel te verkrijgen.

Vanaf jaargang 25 (1965-1966) staat voor de titel een cijfercode vermeld.

Deze cijfercode is samengesteld als volgt:

• eerste getal(len): jaar van uitgifte
• tweede getal: jaargang
• derde getal (cijfer): nummer
• vierde getal (cijfer): nummer der bladzijde waar het desbetreffende artikel begint.

Voor zover deze nog voorraadig zijn kan je het exemplaar nog verkrijgen. Indien niet bestaat de mogelijkheid ofwel een kopie van het desbetreffende artikel te verkrijgen ofwel van het gehele nummer.