Tijdschrift nr. 1
1985-44-1-001 Aktiviteitenverslag Heidebloemke 1984
1985-44-1-031 Bokrijk in de geschiedenis (C. Strick & M. Achten)
1985-44-1-032 In memoriam Broeder Maurice (A. Geusens)
1985-44-1-033 Nabeschouwingen over de Sint Martinusstoet te Genk (J. Robijns)
1985-44-1-035 Foto: Voetbalclub Winterslag 1941-1942 (Polus-Debruyne)
1985-44-1-036 Heemmuseum: lampe Belge
1985-44-1-037 Verhoal (Panne-Habex)
1985-44-1-038 Een experiment (A. Geusens)
1985-44-1-039 Wist U?
1985-44-1-005 Genk tijdens de tweede wereldoorlog (dl.2)
1985-44-1-999 Genker dialect (woordenlijst)
Tijdschrift nr. 2
1985-44-2-041 Bij de herdenking van J. Weyns
1985-44-2-043 Genk tijdens de tweede wereldoorlog (dl.3) (A. Geusens)
1985-44-2-059 Bokrijk in de geschiedenis (dl. 2) (C. Strick & M. Achten)
1985-44-2-066 De Gids op maatschappelijk gebied (A. Geusens)
1985-44-2-076 Foto: familie Brusselaers-Decosemaker (1914-1918)
1985-44-2-077 Gedicht: de sjopping (shopping) (W.J. Roux)
1985-44-2-078 Heemmuseum: koffiemolen
1985-44-2-079 Wist U?
1985-44-2-999 Gencker dialect - woordenlijst
Tijdschrift nr. 3
1985-44-3-102 Bokrijk in de geschiedenis (dl.3) (C. Strick & M. Achten)
1985-44-3-111 Gazet van Genck: Fietsendieven
1985-44-3-113 Onze Genker bossen (A. Geusens)
1985-44-3-116 Gedicht: bakke (bakken) (W.J. Roux)
1985-44-3-117 Foto: Vrolijk reisgezelschap
1985-44-3-118 Heemmuseum: wasbert (L. Mercken)
1985-44-3-119 Wist U?
1985-44-3-081 Gedicht: De Warande (P. Driessen)
1985-44-3-082 Op Ossekemmers (Gèènke Meuwis)
1985-44-3-084 Genk tijdens de tweede wereldoorlog (dl.4) (A. Geusens)
1985-44-3-999 Gencker dialect - woordenlijst
Tijdschrift nr. 4
1985-44-4-121 De beiaard van Genk (A. Geusens)
1985-44-4-127 Bokrijk in de geschiedenis (dl.4) (C. Strick & M. Achten)
1985-44-4-135 Foto: Eremis E.H. Jozef Spaepen (E.H. Ph. Thijs)
1985-44-4-136 In Memoriam E.H. Philemon Thijs (A. Geusens)
1985-44-4-137 In Memoriam E.H. Kanunnik Emiel Van der Donck (A. Geusens)
1985-44-4-138 Gedicht: Vlieegeldorse (W.J. Roux)
1985-44-4-139 Turnkring J.E.M viert feest (L. Mercken)
1985-44-4-143 De bevoorrading tijdens WO II in vergelijking met deze tijdens WO I (dl. 1) (L. Wissels)
1985-44-4-149 Bombardement in Waterschei (R. Palmers)
1985-44-4-153 Rekening van "Het Fabry" der Kerk van Genk - dienst-jaer 1856 (M. Meuwissen)
1985-44-4-159 Heemmuseum: kamergemak of gemakkoffertje (L. Mercken)
1985-44-4-160 Wist U?
1985-44-4-999 Gencker dialect - woordenlijst
Tijdschrift nr. 5
1985-44-5-197 Foto: winterpret
1985-44-5-161 Bij een herdenking (J.M. Winters) (A. Geusens)
1985-44-5-164 De bevoorrading tijdens WO II in vergelijking met deze tijdens WO I (dl. 2) (L. Wissels)
1985-44-5-176 Bokrijk in de geschiedenis (dl.5) (C. Strick & M. Achten)
1985-44-5-185 Nog over W.O. II te Genk (A. Geusens)
1985-44-5-193 De kapelaansvijver (M. Driessen)
1985-44-5-196 Gedicht: De Zeegkoul (W.J. Roux)
1985-44-5-198 Heemmuseum: bedverwarmer (L. Mercken)
1985-44-5-200 Wist U?
1985-44-5-999 Gencker Dialect - woordenlijst
Tijdschrift nr. 6
1985-44-6-201 Van urneveld tot columbarium te Genk (M. Meuwissen)
1985-44-6-218 Nog over de oude Sint-Martinuskerk (A. Geusens)
1985-44-6-223 Oorlogsherinneringen (dl.2)
1985-44-6-230 Foto: Kinderheil 1929 op trappen van Volkshuis
1985-44-6-232 Gene Hoebers vertelt... (G. Hoebers & I. Coninx)
1985-44-6-999 Gencker dialect - woordenlijst
Terug naar overzicht