Tijdschrift nr. 1
2000-59-1-001 Redactioneel: Nieuwjaarswensen (Redactie: A. Geusens)
2000-59-1-003 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.1 (R. Houbregs)
2000-59-1-011 Genker dialect, Rantsoenering (M. Schrijvers)
2000-59-1-012 Foto: Winterslag 2de cité - Pasen 1944 (R. Philipsen)
2000-59-1-014 Verhuring van een weide in 1807 (A. Geusens)
2000-59-1-016 Bouwen en ziekenzorg in 1871 (M. Meuwissen)
2000-59-1-017 Genker kroniek 1900-1920 (Redactie: A. Marut)
2000-59-1-029 De dames Raikem (A. Marut)
2000-59-1-036 Edward Gierek en "Polonia", een stukje Genker geschiedenis (L. Bogers)
2000-59-1-039 Genker carnavalsllied 11.11.1999 (J. Geraeds-Bijnens)
2000-59-1-040 Filosofische gesprekken (A. Geusens)
2000-59-1-041 Gichtenboek van Genk (1459-1504) (I. Coninx)
Tijdschrift nr. 2
2000-59-2-046 Redactioneel: Lente 2000 (Redactie: A. Marut)
2000-59-2-047 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.2 (R. Houbregs)
2000-59-2-054 Kompanie Kameradschaft, die Dritte Kompanie - dl.1 (A. Geusens)
2000-59-2-058 Exodus van 10 mei 1940, - dl.1 - familie Libot (A. Marut)
2000-59-2-060 Foto: Dochters van het Kruis - 1ste jaar middelbare beroepsschool 1939(Neys-Daniels)
2000-59-2-061 Genker Kroniek (1920-1940) (A. Marut)
2000-59-2-073 Drinkwater in Genk (M. Meuwissen)
2000-59-2-079 Genker dialect "Oze tillefoon" (M. Schrijvers)
2000-59-2-080 Kroostrijke gezinnen van vóór de oorlog (A. Marut)
2000-59-2-085 Gichtenboek van Genk (1505-ca. 1550) (I. Coninx)
2000-59-2-087 Reacties van de lezers (A. Marut)
Tijdschrift nr. 3
2000-59-3-090 Redactioneel: Genkse publicaties, J.Gabriels en Lantmeeters (Redactie: A. Marut)
2000-59-3-091 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.3 (R. Houbregs)
2000-59-3-097 Kompanie Kameradschaft, die Dritte Kompanie - dl.2 (A. Geusens)
2000-59-3-101 Exodus van 10 mei 1940, - dl.2 -familie Houben (A. Marut)
2000-59-3-105 Genker kroniek (1940-1950) (A. Marut)
2000-59-3-117 Drinkwater in Genk - dl.1 (M. Meuwissen)
2000-59-3-121 Familiekroniek Libot-Bijnens - dl.1 (A. Marut)
2000-59-3-124 Foto: Plechtige communie 1943 - jongens °1931 (J. Bienkens & T. Opsteyn)
2000-59-3-126 Gichtenboek van Genk (1505-1550) ((I. Coninx))
2000-59-3-128 Genker dialect:"de Brisselaers" (M. Schrijvers)
2000-59-3-129 Opgravingen te Genk, centrum (A. Geusens)
Tijdschrift nr. 4
2000-59-4-134 Editoriaal: 30 jaar geleden stierf A. Remans - 100.000ste bezoeker E. Van Dorenmuseum (Redactie: A. Marut)
2000-59-4-135 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.4 (R. Houbregs)
2000-59-4-139 Een schoenmaker die bij zijn leest bleef (A. Marut)
2000-59-4-142 Over domme dennen en nobele eiken (R. Stassen)
2000-59-4-144 De Duitse bezetting en de Amerikaanse bevrijding van Genk (1940-1945) (A. Marut)
2000-59-4-148 Brief uit Luik vanwege een Genker gevangene (1692) (A. Geusens)
2000-59-4-149 Genker kroniek (1950-1960) (Redactie: A. Marut)
2000-59-4-161 Vrijweiden-klauwengang (M. Meuwissen)
2000-59-4-166 Familiekroniek Libot-Bijnens - dl.2 (A. Marut)
2000-59-4-169 Genker dialect, Jan (Dries) de slachter (M. Schrijvers)
2000-59-4-170 Foto: Meisjesschool 1953 Genk-Centrum (M. Houbrechts)
2000-59-4-172 Gichtenboek van Genk (1505-1550) (I. Coninx)
2000-59-4-174 De laatste dagen van de oorlog, 1944 van Albert Houben (A. Marut)
Tijdschrift nr. 5
2000-59-5-178 Redactioneel: de verkiezingen , lidgeld 2001 (Redactie: A. Marut)
2000-59-5-179 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.5 (R. Houbregs)
2000-59-5-185 Perikelen rond een gemeenteraadsverkiezing te Genk in 1932 (A. Marut)
2000-59-5-190 Foto: Rolschaatsen rond de kerk in 1938 (Neys-Daniels)
2000-59-5-191 Gichtenboek van Genk (1505-1550) (I. Coninx)
2000-59-5-193 Genker kroniek (1960-1970) (Redactie: A. Marut)
2000-59-5-205 Familie Claesen tijdens Wereldoorlog II (A. Marut)
2000-59-5-215 Heilige Barbara (M. Meuwissen)
2000-59-5-216 Genker kroniek uit de 18de eeuw, ten tijde van pastoor Laurens Remans - dl.1 (A. Geusens)
2000-59-5-219 Genker dialect:"gezagdes en vertelsels van Genker minse, lang gelieë" (M. Schrijvers)
Tijdschrift nr. 6
2000-59-6-222 Redactioneel: Sinterklaas-kerstmis en nieuwjaarswensen (Redactie: A. Marut)
2000-59-6-223 Herinneringen aan de soldatentijd van mijn vader - dl.6 (R. Houbregs)
2000-59-6-227 De gemeenteraadsverkiezingen te Genk in 1932, addendum (A. Marut)
2000-59-6-229 Gouden priesterjubilea van Kanunnik Maurice Plevoets en E.H. Adriaan Rouvoet (A. Geusens)
2000-59-6-231 Genker Kroniek uit de 18de eeuw ten tijde van pastoor Laurens Remans -dl.2 (A. Geusens)
2000-59-6-232 Peterschap van Genk over Basse-Bodeux in 1945 (L. Bogers)
2000-59-6-233 De zangers van de Sint-Martinuskerk - dl.1 (M. Meuwissen)
2000-59-6-249 Hoe Genk in 1925 met goede en kwade zaken de nationale pers haalde - dl.1 (A. Marut)
2000-59-6-252 Foto: Meisjesschool Genk, schooljaar 1937-1938 (Neys-Daniels)
2000-59-6-254 Genker dialect, Zjengske en 't hospitoal (M. Schrijvers)
2000-59-6-255 Een werkzaam leven (Felix Engels & A. Geusens)
2000-59-6-262 Gichtenboek van Genk (I. Coninx)
2000-59-6-263 Wenskaarten (Sint-Niklaas & Kerst- en Nieuwjaar)
Terug naar overzicht