De vereniging tracht zij via sensibilisatie, zowel bij de inwoners als bij het stadsbestuur, de aandacht aan te wakkeren voor het eigen erfgoed, zowel materieel als immaterieel, zodat dit ook behouden blijft. Wie wil er immers niet weten wie zijn voorouders zijn, hoe ze leefden, in welke huizen ze woonden, wat hun beroep was?

Sinds september 2008, na de verhuis naar de nieuwe locatie in de stadsbibliotheek, werd onze kring omgevormd van een heemkundige kring naar een documentatiecentrum. Dit centrum, waar iedereen terecht kan voor inlichtingen, documentatie en aankoop van publicaties omvat onder andere:

  • een fototheek met meer dan 50 000 foto's over Genk, de gehuchten en de steenkoolmijnen
  • een verzameling oude postkaarten van Genk.
  • boeken, brochures en knipsels over Genk .
  • heemkundige tijdschriften .
  • kopieën van oude parochieregisters.
  • een uitgebreide collectie doodsprentjes en doodsbrieven.

Om de toegankelijkheid en opzoeking te vergemakkelijken is er nu gestart met het digitaliseren van diverse verzamelingen zodat deze via internet raadpleegbaar zijn.

Zo kan men nu reeds de volgende verzamelingen raadplegen: bidprentjes, trouwboekjes, notariële akten, inhoudstafels van het uitgegeven tijdschrift Heidebloemke, prentbriefkaarten en foto's (klik op desbetreffende knoppen in het menu).

Dus ben je geïnteresseerd in het eigen verleden of ben je gewoonweg nieuwsgierig, bezoek ons dan tijdens de openingsuren. Je kunt met een van onze vrijwilligers steeds een gesprek voeren met een tas koffie en een koekje.