De vereniging heeft de laatste jaren haar collectie doodsprentjes (bidprentjes) uitgebreid met personen die hetzij geboren zijn in Genk (Genck), hetzij er overleden zijn, hetzij woonachtig waren.

De vereniging wil voorkomen dat deze verloren gaan en legt daarom een collectie aan voor het nageslacht.

Wij doen dan ook een oproep om de doodsprentjes te schenken aan de vereniging. Ze worden opgenomen in een databank welke je kan raadplegen.

Wens je een kopie te ontvangen of eventueel een origineel, indien er meerdere exemplaren voorradig zijn, kan je steeds met de vereniging contact nemen.

Personen die om een of andere reden wensen dat een bidprentje niet wordt opgenomen in de databank omwille van privacy redenen of andere, gelieve dan schriftelijk een met redenen omkleed verzoek over te maken aan de vereniging.

Opzoeking in de databank klik hier: databank bidprentjes