Zoals voor de doodsprentjes (bidprentjes) heeft de vereniging ook hier een databank aangelegd welke je raadplegen.

Wens je een kopie te ontvangen of eventueel een origineel, indien er meerdere exemplaren voorradig zijn, kan je steeds met de vereniging contact nemen.

Personen die om een of andere reden wensen dat een doodsbrief niet wordt opgenomen in de databank omwille van privacy redenen of andere, gelieve dan schriftelijk een met redenen omkleed verzoek over te maken aan de vereniging.

Opzoeking in de databank klik hier: databank doodsbrieven