Vergader- & Leeszaal

Leden en personen welke een toelating hebben verkregen van de vereniging kunnen gebruik maken van de vergader- en leeszaal.

Openingsuren

Voor raadpleging van de collectie kan u terecht bij het "Heidebloemke" tijdens de openingsuren of op afspraak. Tussen 12.00 u. en 13.30 u. GEEN raadpleging mogelijk.
De raadpleging is gratis voor abonnees op het tijdschrift "Heidebloemke". Niet-leden dienen een éénmalige vergoeding te betalen van 5,00 euro per dag. Iedere dag wordt volledig aangerekend.

Voor een raadpleging is een voorafgaande afspraak ALTIJD verplicht.

Inschrijving voor raadpleging

Vooraleer je kan overgaan tot raadpleging van foto's, documenten, archiefstukken... dien je VOORAFGAANDELIJK een aanvraag te doen. Hierin omschrijf je je onderzoeksonderwerp, liefst heel concreet. Deze gegevens stellen ons in staat je zo goed mogelijk te helpen.  Eenmaal de aanvraag doorgezonden ben je ingeschreven. Je verbindt er zich dan toe een aantal afspraken na te komen. Je wordt verwittigd via sms, mail of telefonisch wanneer de gevraagde stukken ter beschikking zijn.

Raadpleging

De bibliotheekcollectie is vrij toegankelijk. Zij bevindt zich in de publieke ruimte op de 2de verdieping en kan steeds geraadpleegd worden tijden de openingsuren van de bibliotheek. De aanwezige boeken en tijdschriften kunnen echter niet ontleend worden.

Reproducties

HEIDEBLOEMKE tracht op een zo goed mogelijke manier het aanwezig archief te beheren en te bewaren. Vandaar dat reproductie (kopie's, foto's...) slechts in beperkte mate wordt toegestaan.
In het algemeen gelden voor reproducties dezelfde beperkende modaliteiten als voor de raadpleging. Bij elke aanvraag, ook van materiaal, moet je de goedkeuring vragen aan de aanwezige verantwoordelijke van het HEIDEBLOEMKE, die het recht heeft reproductie te weigeren. Hij of zij hoeft hiervoor geen verantwoording te geven

Je kan de repro's bestellen in de leeszaal aan de geldende tarieven. Reproducties van foto's worden afgeleverd binnen de 14 dagen.De kosten van de aangevraagde reproducties dienen voorafgaandelijk te worden vereffend. De wetgeving inzake het auteursrecht moet worden nageleefd, ook bij reproductie van audiovisuele documentatie.

HEIDEBLOEMKE is niet aansprakelijk voor overtredingen van de bepalingen opgenomen in de betreffende wetgeving.