02

70 jaar Italiaanse pastoraal in Limburg (1947-2017)

Zachte cover - 272 blz. (tekst en foto's)
Prijs: 20,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Het onstaan aan de geschiedenis van de Italitaanse Katholieke Missie van Winterslag.
De geschiedenis van de Ialiaanse Missie is een belangrijk hoofdstuk uit de Genkse sociale geschiedenis.

03

Achteraf-land
Roman over de 1ste Poolse migranten

Uitgever: Vertelpunt uitgevers
Auteur(s): Arlette Henek
ISBN: 978 949 1220 876
Zachte cover - 328 blz
Prijs: 19,95 euro euro (exclusief verzendingskosten)

Achteraf-land speelt zich af in Zwartberg (Genk) tussen 1930 en 1950, tijdens de eerste jaren van de steenkoolontginning. Het is het verhaal van een Poolse migrantenfamilie die haar plaats zoekt in een nieuwe wereld.

04

Antoni NAJLEPSZY

Uitgave van Stad Genk, Dienst Cultuur 1988
Depotnr. D/2003/9808/1
Zachte cover - sepiadruk - 77blz.

Prijs: 2,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Brochure uitgegeven door het Cultureel Centrum Genk naar aanleiding van de retrospectieve tentoonstelling Antoni Najlepszy in april 1988.

09

De Groote Oorlog

Uitgave van Jef Habex
Depotnr. D/2014/11185/05
wit/zwart - 49 blz.
Prijs: 5,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Jef Habex bekijkt en beschrijft De Groote Oorlog in verzen.

12

De motte van Stalen te Genk-Waterschei

Overdruk uit "Het oude land van Loon", 1971
Auteur: A. Claassen
58 blz. met wit/zwart afbeeldingen
Prijs: 3,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Beschrijving van het onderzoek naar de verdwenen motte, welke zonder twijfel tot het oude Stalengoed heeft toebehoord.

13

De mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het laathof van Stalen.

Uitgave van het Davidsfonds, VTB-VAB, afdeling genk en vzw Heemkring Heidebloemke Genk
Auteurs: A. Marut
Depotnr. D/2003/9808/1
Zachte cover - sepiadruk - 96blz.
Prijs: 8,00 euro (exclusief verzendingskosten)

In dit boek tracht de auteur de aanzet te geven tot verdere studie over de mysterieuze geschiedenis van de feodale heerlijkheid Waterschei en het Laathof Stalen.
De grote verdienste van de auteur ligt hierin dat hij via het enorme opzoekingswerk een synthese heeft weten te maken van het moeilijk te traceren bronnenmateriaal. Wie heeft in de Middeleeuwen bijvoorbeeld de heerschappij uitgeoefend over dit stukje Genk? Welke feiten hebben zich gedurende eeuwen afgespeeld in de feodale Heerlijkheid Waterschei en het Laathof van Stalen? Welke mensen hebben hier gewoond? Wat dezen zijn?

14

De schilderkunst van Emile Van Doren in de periode 1880-1914

Uitgave van de stad Genk
Teksten & onderzoek: Jos Geraerts
Beperkte oplage
D/2006/8610/1
Zachte cover - kleurendruk - 96blz. - A4 formaat
Prijs: 10,00 euro (exclusief verzendingskosten)

Kunstenaar Emile Van Doren (1865-1949), "le peintre de la Campine" wordt vandaag vooral geassocieerd met golvende heidelandschappen en zompige moeraszichten, gemaakt in de tweede helft vna zijn kunstenaarsloopbaan in Genk en omgeving. Over zijn vormingsjaren en begindagen van zijn carrière is tot nog toe weinig geweten en gepubliceerd. "Er zweeft daar boven het landschap eenen poëzie" vlt deze lacune treffend op. We volgen de jonge kunstenaar doorheen zijn kunstopleiding aan de academie. Het belang van Brussel als kunstenaarscentrum en kunstkring Voorwaart binnen zijn carrière wordt uitgebreid beschreven. Ook de onlosmakelijke band met Genk - een groot deel van zijn leven een nieuwe thuis en constante inspiratiebron - mag hierbij niet ontbreken. Dit boek laat u kennismaken met vergeten aspecten uit het leven van Emile Van Doren en het belang van Genk in de negentiende eeuwse Belgische landschapsschilderkunst en geeft hen beide hun rechtmatige plek in de Belgische kunstgeschiedenis terug.