De vereniging geeft 4x per jaar het tijdschrift "Heidebloemke" uit.Het bevat gemiddeld een 40-tal bladzijden met teksten en foto's over het wel en wee van Genk en haar bevolking. Sedert enkele jaren wordt het in kleur verspreid.

Een abonnement kost 25,00 euro per jaar en is dus goed voor ongeveer 160 blz. geschiedenis en foto's. Op welke wijze je een abonnement kan nemen staat vermeld op de startpagina onder de rubriek "Vereniging & Leden.

Hier kan je de inhoudstafels van de diverse jaargangen van "Heidebloemke" raadplegen.
Klik op de desbetreffende jaargang om de inhoudstafel te verkrijgen.

Vanaf jaargang 25 (1965-1966) staat voor de titel een cijfercode vermeld.

Deze cijfercode is samengesteld als volgt:

• eerste getal(len): jaar van uitgifte
• tweede getal: jaargang
• derde getal (cijfer): nummer
• vierde getal (cijfer): nummer der bladzijde waar het desbetreffende artikel begint.

Voor zover deze nog voorraadig zijn kan je het exemplaar nog verkrijgen. Indien niet bestaat de mogelijkheid ofwel een kopie van het desbetreffende artikel te verkrijgen ofwel van het gehele nummer.