Tijdschrift nr. 1
1958-1959-18-1-001 Bij deze achttiende jaargang
1958-1959-18-1-003 Parochie geschiedenis - een inkomstenregister uit het jaar 1592
1958-1959-18-1-011 Genker plaatsnamen
1958-1959-18-1-015 Genker dialect - Mijnen hoed
1958-1959-18-1-016 Kapelaan Wolters
1958-1959-18-1-019 Wist U
1958-1959-18-1-020 Heksen en processen
Tijdschrift nr. 2
1958-1959-18-2-025 De Heilige Geesttafel te Genk sinds de 14de eeuw
1958-1959-18-2-030 Remes Nolke
1958-1959-18-2-031 Geslacht Gerardus Matthijs van Genk
1958-1959-18-2-032 Verkoop in 1485
1958-1959-18-2-033 Genker dialect - Kaarbak
1958-1959-18-2-037 Laathoven onder Genk
1958-1959-18-2-040 Schoolbevolking 1958-1959
1958-1959-18-2-043 Herleefd verleden
1958-1959-18-2-046 Genker dialect - Ooze Koojongestijd
1958-1959-18-2-047 Genker plaatsnamen
Tijdschrift nr. 3
1958-1959-18-3-049 Vredegerecht te Genk in actie in 1516
1958-1959-18-3-051 Van twee Genker kloosterbroeders (1534)
1958-1959-18-3-053 Een brouwerszoon van Genk huwt in 1522
1958-1959-18-3-057 Allerlei kleingoed
1958-1959-18-3-062 Parochie geschiedenis - de Genkse geestelijkheid
1958-1959-18-3-064 Gemeentegeschiedenis - Families te Waterschei
1958-1959-18-3-066 Wist u dat
1958-1959-18-3-068 Genker plaatsnamen
1958-1959-18-3-071 Genker dialect - Meemert 1905 in Genk
Tijdschrift nr. 4
1958-1959-18-4-073 Is een Heemmuseum te Genk gewenst
1958-1959-18-4-078 Schutterij (1612)
1958-1959-18-4-080 Genker Volkstypen
1958-1959-18-4-082 Malse uitdrukkingen
1958-1959-18-4-083 Op café in Sledderen
1958-1959-18-4-085 Delen van de karbak
1958-1959-18-4-087 Oud beeld in Gelieren
1958-1959-18-4-088 Over duiven
1958-1959-18-4-091 Met de tijd mee
1958-1959-18-4-094 Genker dialect
1958-1959-18-4-096 Schepenbank van Genk (1455)
Tijdschrift nr. 5 & 6 
1958-1959-18-5&6-097 Testament van een Genker priester - Gord Gubbels (1553)
1958-1959-18-5&6-103 Lijkschouwing te Genk in 1680 en 1684
1958-1959-18-5&6-106 Wolven te Genk
1958-1959-18-5&6-108 Een bareel-kantoor bij Winters te Sledderlo
1958-1959-18-5&6-110 Moest Bokrijk gemeentebelasting aan Genk betalen (18de eeuw)
1958-1959-18-5&6-115 Over Stalen of Windeken te Waterschei
1958-1959-18-5&6-120 De Genker accenten
1958-1959-18-5&6-123 Wat de booi vroeger zoal uitriep aan de kerkdeur
1958-1959-18-5&6-125 Aandacht
1958-1959-18-5&6-127 Inhoudstafel 18de jaargang (1958-1959)
Terug naar overzicht