Tijdschrift nr. 1
1960-1961-20-1-001 Bij deze twintigste jaargang
1960-1961-20-1-002 Naar de vorm
1960-1961-20-1-004 Naar de inhoud
1960-1961-20-1-010 Echt Genkers
1960-1961-20-1-013 Genker straatnamen
1960-1961-20-1-019 Armand Maclot schets Boote Moeder te Gelieren
1960-1961-20-1-020 Schapenkudde te Hengelhoef
1960-1961-20-1-021 Bijen en imkers te Genk
1960-1961-20-1-025 Op de boekentafel
1960-1961-20-1-026 Was er te Genk een bedevaartplaats voor kinderziekten
1960-1961-20-1-028 Uit oude registers
Tijdschrift nr. 2
1960-1961-20-2-029 Kerstmis 1960 - Nieuwjaar 1961
1960-1961-20-2-030 Over gemeente, burgemeesters en hun rekeningen te Genk vroeger
1960-1961-20-2-041 Echt Genkers
1960-1961-20-2-044 Oude nederzetting te Genk
1960-1961-20-2-045 Emile Van Doren (portret)
1960-1961-20-2-046 Genker straatnamen
1960-1961-20-2-053 Grensregeling tussen Genk en As in 1785
1960-1961-20-2-056 De nabuurschap Gelieren
1960-1961-20-2-058 Kroniek
1960-1961-20-2-059 Genker dialect - Dores Jan
Tijdschrift nr. 3
1960-1961-20-3-059 Vastenavondviering in vroeger tijden te Genk
1960-1961-20-3-063 Een banbrouwerij te Genk in 1336
1960-1961-20-3-071 Grensregeling Genk-As in 1785 (vervolg)
1960-1961-20-3-074 De Genker schilder Emiel van Doren
1960-1961-20-3-079 Over de scheldnaam van de Genkenaren
1960-1961-20-3-080 Lezers schrijven u
1960-1961-20-3-081 Genker straatnamen (dl3)
1960-1961-20-3-086 Nieuwere uitgaven
1960-1961-20-3-088 Lezers schrijven en vragen
1960-1961-20-3-089 Genker dialect - Bismarck
1960-1961-20-3-090 Hebben er altijd dennen in de Kempen gegroeid
Tijdschrift nr. 4
1960-1961-20-4-091 Genker kroniek (1872-1914)
1960-1961-20-4-100 Echt Genkers & Nog steeds Hitkies
1960-1961-20-4-103 Onderwijs te Genk 1960-1961
1960-1961-20-4-106 Lente te Genk
1960-1961-20-4-109 Een prehistorisch grafveld te Genk
1960-1961-20-4-113 De kerk brandde af in 1635
1960-1961-20-4-116 Kroniek
1960-1961-20-4-117 Een proclamatie ofte openbare verkoop te Genk in 1642
1960-1961-20-4-119 Genker dialect - De leste heks van Genk
1960-1961-20-4-121 Kruiswoordraadsel - verboren Genker straatnamen
1960-1961-20-4-121 Kruiswoordraadsel - verborgen Genker straatnamen
1960-1961-20-4-122 Kroniek
Tijdschrift nr. 5 & 6 
1960-1961-20-5&6-123 De eenheid van Genk in het gedrang (1683)
1960-1961-20-5&6-129 In memoraim Herman Slechten
1960-1961-20-5&6-129 In memoriam Herman Slechten
1960-1961-20-5&6-131 Echt Genkers
1960-1961-20-5&6-133 Jeugdherinneringen
1960-1961-20-5&6-137 Roepen van de Genker booi
1960-1961-20-5&6-138 Kroniek 1872-1914
1960-1961-20-5&6-141 Oude kerktorens van Genk
1960-1961-20-5&6-142 Hoe groot is nu eigenlijk
1960-1961-20-5&6-143 Genker straatnamen - Genk West
1960-1961-20-5&6-151 De ossenstal
1960-1961-20-5&6-152 een Kruiske
1960-1961-20-5&6-157 Een oude hoefstal te Genk & oude landmaten
1960-1961-20-5&6-157 Een oude koestal te Genk & oude landmaten
1960-1961-20-5&6-158 Gerechtelijke visitatie van vijvers (1745) & Stalenhoeve (1749)
1960-1961-20-5&6-161 Wat is er te zien op het Genker Kerkplein
1960-1961-20-5&6-163 Plechtige kerkwijding - Sint-Martinuscantate - JM Wintersprijs
1960-1961-20-5&6-166 Genker dialect - Janneke van de Plattewijer
1960-1961-20-5&6-167 Genker of Genkse
1960-1961-20-5&6-168 Kruiswoordraadsel
1960-1961-20-5&6-169 Inhoudstafel van de 20ste jaargang (1960-1961)
Terug naar overzicht