Tijdschrift nr. 1
1969-28-1-01 Redactioneel
1969-28-1-02 Genker families: SCHREURS (A. Remans)
1969-28-1-14 Verkoop van bloedzuikers (A. Remans)
1969-28-1-17 De Genker harmonie of fanfare 1919
1969-28-1-18 Brandewijn (1719) (A. Remans)
1969-28-1-21 De Slagmolen
1969-28-1-22 Foto 1899
1969-28-1-22 Jules BERHS, Kanunnik & directeur
1969-28-1-23 Negentig jarigen in Genk (A. Remans)
1969-28-1-24 Foto: klasfoto jongens 1917
1969-28-1-26 van Genck (A. Remans)
1969-28-1-27 Ons sterk verhaal: de rode haan kraaide ...1748 (A. Remans)
1969-28-1-33 Genker dialectstudie: pompelepa[af] sjiete (J. Goossens)
1969-28-1-37 Nijverheden in Genk (1968)
1969-28-1-42 Overledenen (18de eeuw) (A. Remans)
1969-28-1-44 Genker dialect - Malbrok begraove (A. Remans)
1969-28-1-47 Schoolbevolking (1968-1969) (A. Remans)
1969-28-1-48 Berichten
Tijdschrift nr. 2
1969-28-2-49 Een tegen vijf in 1597 (A. Remans)
1969-28-2-52 Jaargeding in 1592 (A. Remans)
1969-28-2-62 Genker families: SCHREURS (dl.2) (A. Remans)
1969-28-2-66 Nog over noodgeld te Genk (M. Hendrickx)
1969-28-2-68 Foto - Harmonie 1919
1969-28-2-69 Genker taaleigen (G. Remans)
1969-28-2-71 Laurentius Meijers
1969-28-2-72 Foto: Oud huis Cops genaamd De Trepkes (1905) (Maclot)
1969-28-2-73 Foto: Markt te Genk in 1905 (Maclot)
1969-28-2-74 Uit parochieregisters (A. Remans)
1969-28-2-76 Lied over de orkaan van 1912
1969-28-2-80 Ons verhaal: Naar Smeermaas gevlucht (1792) (A. Remans)
1969-28-2-87 Foto: Pastoors omstreeks 1898
1969-28-2-87 Foto - Vredesstoet (1919) - commentaar
1969-28-2-89 Van de pers
1969-28-2-90 Genker dialect - Haone vange
1969-28-2-91 Foto: In den Ouden Tijd & Hotel d'Artistes (1920)
1969-28-2-93 Gemeenschappelijke put (A. Remans)
1969-28-2-94 Foto: Allegheny Longdoz
1969-28-2-95 Huurcontract van boerderij (1792)
1969-28-2-96 Genckiana
Tijdschrift nr. 3
1969-28-3-108 Genker families: VANCRAYBEX (A. Remans)
1969-28-3-118 Foto: Slijpen van graszeis
1969-28-3-119 Kerktoren bedreigd (1753) (A. Remans)
1969-28-3-120 Foto: 1ste studiejaar meisjes (1916) (Buckinx-Jans)
1969-28-3-122 Schoolcontracten in 1597 en 1729 (A. Remans)
1969-28-3-127 Dialectstudie: assel, bats, brooi (J. Goossens)
1969-28-3-130 Ons verhaal: Om een koe (1634) (A. Remans)
1969-28-3-136 Foto: Weg naar Gelieren & Windmolen
1969-28-3-137 Genker dialect : Int bakkes
1969-28-3-140 Herdenkingen
1969-28-3-141 Foto: Vredesstoet Termien (1919) (Fam. Geurts)
1969-28-3-142 Genker kreiswoeërt
1969-28-3-143 Nieuwe straatnamen
1969-28-3-143 Nog VAN GENCK
1969-28-3-144 Varia
1969-28-3-97 Over tienden (1573)
Tijdschrift nr. 4
1969-28-4-145 Overgrootmoeder van USA-Minister was van Genk (A. Remans)
1969-28-4-147 Tiendenverpachting in 1720 (A. Remans)
1969-28-4-153 Secretariaat verkocht (1719)
1969-28-4-154 Genker families: LENAERTS (A. Remans)
1969-28-4-159 Kind in put (1659) (A. Remans)
1969-28-4-162 Goossens Jan nu ook hoogleraar in Münster (A. Remans)
1969-28-4-162 Monsigneur JACQUET, suffragaan, pastoor te Genk (1763) (A. Remans)
1969-28-4-165 Genker dialect: Dèè boi ha wat aon de hand (P. Menen)
1969-28-4-167 Foto - Bakhuis te Gelieren
1969-28-4-169 Kwartierstaat J.L. Lenaerts (A. Remans)
1969-28-4-172 Testamenten LENAERTS (A. Remans)
1969-28-4-174 Foto: Bewaarschool 1911 Genk (A. Noben)
1969-28-4-179 Krantenknipsels 50 jaar geleden (A. Remans)
1969-28-4-180 Kaart van Genk - Ferraris 1777 (A. Remans)
1969-28-4-183 Foto: Waterschei 1917 (A. Remans)
1969-28-4-183 Sterk verhaal: Molenaar vermoord (1656) (A. Remans)
1969-28-4-191 Archeologisch Genk (A. Remans)
1969-28-4-192 Jaargetijden (A. Remans)
1969-28-4-193 Foto - Hooker Chemical - Albertkanaal
1969-28-4-194 Jaarverslag Politie (A. Remans)
1969-28-4-195 Sint-Jan-Berchmansinstituut 50 jaar
Tijdschrift nr. 5
1969-28-5-197 Roofbouw
1969-28-5-198 Over Genker vijvers (A. Remans)
1969-28-5-214 Dialectstudie: Moel(d) en zwoel(d) (J. Goossens)
1969-28-5-217 Brand in 1824 (A. Remans)
1969-28-5-219 Nachtronde in 1816 (A. Remans)
1969-28-5-220 Huwelijksfoto Brusselaars-Decosemaker (R. Remans)
1969-28-5-222 Genker families: PANIS (A. Remans)
1969-28-5-230 50 jaren geleden
1969-28-5-233 Sterk verhaal - Jan Panis testamentperikelen (A. Remans)
1969-28-5-240 Genker dialect: 't vaerke geslacht (A. Remans)
1969-28-5-243 Foto: Groar Oelers met ossegespan (1910)
1969-28-5-244 Jaarverslag 1968 - K.O.O Genk (A. Remans)
Tijdschrift nr. 6
1969-28-6-245 Bij het einde van deze jaargang (A. Remans)
1969-28-6-246 Huwelijkscontract Remans-Schreurs (1564) (A. Remans)
1969-28-6-250 Twee begijnen van Genk (16de eeuw) (A. Remans)
1969-28-6-252 Peijsse gemaakt (1561)
1969-28-6-254 Studiebeurs Scoepen (1530) (A. Remans)
1969-28-6-255 Weesgoederen verkocht (1590) (A. Remans)
1969-28-6-256 Hollandse vrouw (1594) (A. Remans)
1969-28-6-257 Onmondige kinderen (1603) (A. Remans)
1969-28-6-259 Genker families: INDESTE(E)GE (A. Remans)
1969-28-6-268 Foto:Eeuwfeesten (1930)
1969-28-6-283 Genker dialect: Allerlee voulighets (J. Goossens)
1969-28-6-286 Foto: Genk Centrum (1922)
1969-28-6-287 Nog een Hollandse Vrouw (A. Remans)
1969-28-6-289 Genker dialect : De Brimappel
1969-28-6-291 Inhoudstafel 1969 - 28ste jaargang
Terug naar overzicht